PRIVACY STATEMENT

Privacy- en cookieverklaring 

 

Roy Wenting Training & Consulting, tevens handelend onder de naam Next Level You Academy, respecteert uw privacy en persoonlijke gegevens en doet er alles aan om uw persoonlijke informatie te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en welke rechten je hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Roy Wenting Training & Consulting

Heiackerdreef 14

4847 BX te Teteringen

Nederland

 

KVK: 66467470

 

E-mail: contact@nextlevelyouacademy.nl / roy@roywenting.com 

Telefoon: 06-53905386

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we

De persoonsgegevens van klanten, bezoekers van de website, gebruikers van het contactformulier op de website en personen die op andere wijze (schriftelijk) contact opnemen en personen worden verwerkt, waaronder: 

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • In geval van een eenmanszaak of een v.o.f. de handelsnaam, kvk-nummer, vestigingsadres en postadres
 • Klantnummer, offertenummer en factuurnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

 

We verkrijgen deze persoonsgegeven van jou zelf of raadplegen deze uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of uit andere openbare bronnen. Indien sprake is van het verzamelen van bijzondere persoonsgegevens zoals persoonlijke vitaliteit dan zal daarvoor eerst schriftelijk toestemming worden gevraagd. 

 

Het doel en de grondslag van het verzamelen van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 • Als je contact hebt opgenomen per telefoon, e-mail, via het contactformulier of social media dan worden jouw persoonsgegevens ontvangen. Deze persoonsgegevens worden bewaard om contact met je te kunnen onderhouden en om te kunnen reageren op jouw bericht. Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.
 • Voor het verstrekken van informatie en het uitvoeren van de overeenkomst. Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst. 
 • Gebruik van de webshop; Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst. 
 • Gebruik van de app; Wettelijke grondslag: toestemming.
 • Als je een reactie, review of recensie achterlaat op de website of op een blogpost dan wordt je naam verwerkt; Wettelijke grondslag: toestemming. 
 • Je naam en e-mailadres worden verwerkt om een nieuwsbrief te kunnen versturen indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven. Je kunt je op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief; Wettelijke grondslag: toestemming. 
 • Als je een offerte opvraagt dan worden je persoonsgegevens verwerkt om een gerichte offerte te kunnen versturen; Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.
 • Als je akkoord gaat met onze offerte dan zijn je persoonsgegevens nodig om een correcte factuur te kunnen versturen. Wettelijke grondslag: wettelijke verplichting.

 

In sommige van bovenstaande gevallen bestaat een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken. Daarbij zullen niet meer persoonsgegevens verwerkt worden dan nodig is om het doel te bereiken en de gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 

Intrekken van toestemming

Je hebt het recht om de toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken. Het intrekken van de toestemming kan door contact op te nemen via  contact@nextlevelyouacademy.nl. Maak je gebruik van de app, dan kun je de toestemming intrekken door contact op te nemen met voorgaand e-mailadres. Het intrekken van toestemming voor de nieuwsbrieven kan via de link onderaan de nieuwsbrieven. 

 

Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Gegevens die verkregen zijn van personen jonger dan 16 jaar zijn altijd met toestemming van de ouders of voogd verkregen. 

 

Als je ervan overtuigd bent dat zonder die toestemming persoonlijke gegevens zijn verzameld over een minderjarige door Roy Wenting Training & Consulting, neem dan contact met op via contact@nextlevelyouacademy.nl. De gegevens worden dan verwijderd. 

 

Wie ontvangt deze persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden alleen voor de doeleinden die hierboven zijn beschreven verwerkt. Jouw persoonsgegevens worden intern dan wel aan derden (waaronder onze verwerkers) gedeeld maar enkel ter uitvoering van de overeenkomst van opdracht, bijvoorbeeld voor:

 

 • Hosting van de website;
 • CRM systeem;
 • Boekhouder / accountant;
 • Mailservers;
 • Telefoondiensten;
 • Betaaldienst Plug & Pay;
 • Bezorgdiensten;
 • Typeform;
 • Applicatie dienst Passion;
 • Mailingsysteem Enormail.

 

Je persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld voor marketingdoeleinden. Wanneer dit wel gebeurt, wordt er eerst om toestemming gevraagd. Deze toestemming kun je op ieder moment intrekken. 

 

Het buitenland

Werkzaamheden worden zoveel mogelijk binnen de EU verricht maar soms kan er niet aan worden ontkomen de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EU, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

Cookies

De website maakt voor een zo goed mogelijke werking gebruik van cookies en andere tracking technologieën om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Het gaat daarbij om functionele, analytische en tracking cookies. Door het gebruik van deze cookies kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van de website worden verzameld. 

 

Een cookie is een klein bestandje dat door de website op de harde schijf van je computer wordt gezet op het moment dat je de website bezoekt. Deze cookies zijn onder andere noodzakelijk om de website te verbeteren en daarmee gebruiksvriendelijk te maken. Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies hoeft je toestemming dan ook niet te worden gevraagd. Hier wordt op een zoveel mogelijk privacyvriendelijke manier mee omgegaan. 

 

Voor het plaatsen van tracking cookies moet je toestemming worden gevraagd. Via de tracking cookies kun je onder andere de content op onze website delen op social media via de social media buttons. Tevens vind je op de website links naar websites van derden. Door op de link van de website te klikken ga je naar de externe website die hoogstwaarschijnlijk ook cookies plaatst. Daarvoor wordt verwezen naar de privacy- en cookieverklaring van de externe website.

 

Roy Wenting Training & Consulting maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies wordt inzicht verkregen in het bezoek aan de website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s, en onderwerpen. Voor het privacybeleid van Google wordt naar de website van Google verwezen. 

 

De toestemming voor het plaatsen van tracking cookies kun je op elk moment intrekken. Tevens kun je de cookies op elk moment verwijderen. De toestemming intrekken is even eenvoudig als toestemming geven. Dit doe je door je browserinstelling aan te passen of door middel van het wijzigen van de cookie-instellingen op de website. Eventueel kun je de cookies uitschakelen door middel van de zwevende cookie knop op de website. Houd er echter rekening mee dat sommige functies van de website mogelijk niet goed werken als de cookies zijn uitgeschakeld. 

 

Beveiliging van gegevens

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en beschermen deze tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die worden verwerkt.

 

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact op via contact@nextlevelyouacademy.nl.

 

Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer dan nodig is bewaard om de diensten te leveren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard.

 

Welke rechten heb je 

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt onder andere recht op:

 • Toegang en inzage in de persoonsgegevens die worden verwerkt. Dit recht is bedoeld om jou meer grip te geven op je persoonsgegevens en te kunnen controleren of Roy Wenting Training & Consulting zich aan de regels houdt. 
 •  Correctie en/of rectificatie van de persoonsgegevens. Dit recht is om Roy Wenting Training & Consulting te vragen om jouw persoonsgegevens aan te vullen of te wijzigen. 
 • Het beperken van de verwerking van de persoonsgegevens. Je hebt hier recht op als de persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn, de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, de gegevens niet meer nodig zijn en/of als je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.
 • Het verwijderen van de persoonsgegevens. Je hebt recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens, maar let op dat dit niet altijd mogelijk is. 
 • Je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid maar ook om bezwaar te maken tegen gegevensoverdraagbaarheid en het beperken van gegevensoverdraagbaarheid. Dit wordt ook wel dataportabiliteit genoemd. Roy Wenting Training & Consulting zal na ontvangst van dit verzoek de gegevens in een gestructureerd, veel gebruikt en in machine leesbaar formaat verstrekken. Dit kunnen alleen digitale gegevens zijn en gegevens die met jouw toestemming verstrekt zijn of nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 • Roy Wenting Training & Consulting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, maar mocht dit veranderen dan mag je bezwaar maken tegen het onderworpen worden aan deze geautomatiseerde besluitvorming. Je hebt immers recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Bezwaar maken tegen het opslaan van de gegevens. Dit kan in twee gevallen: 1) vanwege een specifieke situatie (bijzondere persoonlijke omstandigheden) of 2) in het geval van direct marketing. 

 

Wil je een van deze rechten uitoefenen? Neem dan contact op met Roy Wenting via contact@nextlevelyouacademy.nl. Je verzoek zal zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen vier (4) weken worden beantwoord. 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan en in het kader van de bescherming van jouw privacy, word je gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Indien je verzoek betrekking heeft op een cookie dan word je gevraagd deze ook mee te sturen. 

 

Heb je klachten over hoe met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan? Deze kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Indien deze privacyverklaring wijzigt, zal de bijgewerkte privacyverklaring op de website worden geplaatst. Wijzigingen worden van kracht zodra de nieuwe privacyverklaring wordt geplaatst. Check dus regelmatig onze privacyverklaring. Indien nodig, word je op de hoogte gesteld van een nieuwe privacyverklaring of word je gevraagd om akkoord te gaan met de nieuwe privacyverklaring.

 

Heb je vragen over ons privacybeleid? 

Neem dan contact op via contact@nextlevelyouacademy.nl. Je vragen zullen zo snel mogelijk worden beantwoord.

 

Bekijk ook algemene voorwaarden